მისია

ჩვენი მისიაა შევქმნათ ჯანსაღი და უსაფრთხო სივრცეები, სადაც ადამიანი მთავარი მოტივია.

მიზანი

ჩვენ არ ვიღწვით ვიყოთ უმსხვილესი დეველპერულ კომპანიათა შორის, ჩვენი მიზანია ვიყოთ საუკეთესოთა შორის!

ჩვენ, როგორც პასუხისმგებლიანი კომპანია, ვქმნით საზოგადოებისათვის მხოლოდ ღირებულ სივრცეებს - მწვანე და უსაფრთხო, თანამედროვე არქიტექტურისა და ტენდენციების გათვალისწინებით, რომლის ძირითადი მოტივი ადამიანია.

ღირებულებები

ჩვენი კომპანიის ძირითადი ღირებულებაა პროფესიონალიზმზე დაშენებული ნდობა. გვწამს გამჭირვალე და თანამშრომლობითი ურთიერთობის დამყარების მომხმარებლებთან. ამავდროულად, ვართ სრულიად უკომპრომისო ხარისხსა და უსაფრთხოების საკითხებში. ყველაფერი ეს მეტყველებს და გადის ბრენდის მაღალ პასუხიმსგებლობაზე, რათა ვემსახუროს არკონის ღირებულების მთავარ ღერძს - ადამიანს და გარემოს.